OFERTA

zapoznaj się z ofertą i zakresem usług naszej kancelarii

Ubezpieczenia

Każdy z nas funkcjonuje w określonej rzeczywistości społecznej, rodzinnej, gospodarczej i majątkowej. Póki żyjemy i działamy, realizujemy nasze plany i zamierzenia, współpracujemy z innymi ludźmi, wychowujemy dzieci, budujemy majątki i zarządzamy nimi. Natomiast w każdej chwili, na każdym etapie naszego życia może okazać się, że z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie dokończyć naszych planów. Po prostu może nas zabraknąć. Wówczas musi zadziałać mechanizm, który za nas załatwi to, czego sami nie zdążyliśmy zrobić. Bardzo ważnie stają się w takich chwilach skuteczne rozwiązania.

Ubezpieczenia na życie

Mają na celu zapewnienie ochrony finansowej bliskim Ubezpieczonego na wypadek śmierci. Są to ubezpieczenia terminowe lub dożywotnie, w których gwarantowana jest suma ubezpieczenia wypłacona z tytułu śmierci Ubezpieczonego.


Podstawowy zakres ochrony może być rozszerzony o ochronę dodatkową:

 • Ubezpieczenie niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie kalectwa, trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie poważnego zachorowania
 • Ubezpieczenie operacji
 • Ubezpieczenie pobytu w szpitalu
 • Ubezpieczenie typu „ abonament medyczny”

Ubezpieczenia grupowe

Zawierane są przez pracodawcę celem ochrony życia i zdrowia pracowników. Ma to ogromne znaczenie, gdy praca łączy się ze zwiększonym ryzykiem utraty zdrowia lub wszędzie tam, gdzie ważne jest dobro pracownika na równi z wynikiem finansowym firmy.

Ubezpieczenia wypadkowe

Produkty łagodzące finansowe skutki nieszczęśliwych wypadków. Jest to najtańszy rodzaj ubezpieczenia, ponieważ nie dotyczy zdarzeń zdrowotnych.

Ubezpieczenia majątkowe

Produkty zapewniające ochronę mienia oraz ochronę od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie mienia pozwala nam ubezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia.

Planowanie spadkowe

Planowanie spadkowe to działania pozwalające tak zarządzić swoim majątkiem już za życia, aby na wypadek śmierci lub innych zdarzeń losowych, podział majątku zmarłego nastąpił zgodnie z jego wolą.

Wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jego spadkobiercy i wspólnicy stają wobec nowej sytuacji. Muszą wywiązać się ze wszystkich zobowiązań firmy i zdecydować o jej przyszłości. W takiej sytuacji rozwiązaniem mogą być pieniądze, które ubezpieczyciel wypłaci uposażonym, jeśli przedsiębiorca pomyślał wcześniej o polisie na życie.

Dla każdego przedsiębiorcy odpowiedź na poniższe pytania i zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych i finansowych, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości trwania i rozwoju jego biznesu.

 1. Kto przejmie zarządzanie moją firmą, kiedy przejdę na emeryturę lub umrę ?

 2. Kiedy zamierzam przekazać stery w firmie ?

 3. Co stanie się w przypadku przedwczesnej śmierci jednego z moich wspólników, jakie poniesie to za sobą skutki prawne i finansowe?

 4. Ile wynoszą długi spadkowe, które muszą spłacić spadkobiercy po ewentualnej likwidacji mojej spółki ! Co z rozliczeniem VAT, odprawami dla pracowników, umowami kredytowymi i leasingowymi?

 5. Jak moja rodzina poradzi sobie z odbudową firmy ? Jak najkorzystniej rozliczyć się ze wspólnikiem ?


Najrozsądniej jest znać odpowiedź na te pytania przed sytuacją, w której postawi nas życie.

Moja działalność pomaga Klientom przygotować się na takie sytuacje oraz spokojnie i precyzyjnie zaplanować przekazanie firmy i majątku osobistego następnemu pokoleniu.

Inwestycje

Oferta obejmuje gromadzenie i inwestowanie pieniędzy za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Istnieje możliwość zwolnienia zysków z podatku "belki" oraz odpisania składek od dochodu. Fundusze to oferta zarówno dla osób, które chcą zarobić więcej niż na lokatach bankowych , jak i dla tych które poszukują nowych i nietypowych możliwości inwestycyjnych.

Search